Kalender:

26.10 Øk avlingene med fangvekster!

Onsdag 26. oktober arrangerer NLR Viken to samlinger i demofelter med fangvekster i korn. I feltene er det sådd raigras om våren like etter såing av kornet, fangvekster av oljereddik og vintervikke sådd i juli etter Dansk anbefaling og oljereddik og vintervikke sådd etter tresking av kornet.

08.11 HMS-kurs

Studieforbundet næring og samfunn Vestfold og Norsk Landbruksrådgiving HMS inviterer til HMS-kurs

Vis hele kalenderen ›

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving er en paraplyorganisasjon med til sammen 24 rådgivingsenheter over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringene norske bønder står ovenfor. Vi rådgir nærmere 29 000 medlemmer i jakten på å lage den gode norske maten.

NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap for den norske bonden.