Med gjødslingsplan fra NLR får du gode råd på veien. Vi ser helheten i dine skifter og gir rådene du trenger for økt avling, god kvalitet og bedre lønnsomhet. Vi tilbyr jordprøvetaking, som gir innsikt og merverdi til gjødslingsplanen. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, har den faglige kunnskapen og den lokale kjennskapen som gjør din gjødslingsplan til et agronomisk fortrinn.

Bestill gjødslingsplan

Bestill jordprøver

Våre rådgivere

Silja Valand

Silja Valand

Rådgiver korn og frø
NLR Viken
Stokke