Tar du ut gårdens potensiale? Kan du øke avlingsnivået ditt?

Med skreddersydd rådgiving og oppdatert, lokal kornkunnskap får du dagsaktuell informasjon som kan utvikle og heve produksjonen din. Dette gjelder både korn-, frøproduksjon, oljevekster og proteinvekster.

Vi hjelper deg ta de riktige valgene i vekstsesongen gjennom individuell rådgiving og samlinger med sesongaktuelle problemstillinger.

Våre rådgivere

Ingvild Evju

Ingvild Evju

Rådgiver korn, oljefrø, og klima
NLR Viken
Stokke
John Ingar Overland

John Ingar Øverland

Rådgiver frø og proteinvekster
NLR Viken
Stokke
Silja Valand

Silja Valand

Rådgiver korn og frø
NLR Viken
Stokke