Bli med i landbrukets felles klimaløft. Sammen finner vi de riktige klimatiltakene på din gård. Klimatiltak bidrar også til bedre produksjon og økt lønnsomhet. Det er bra for drifta og bra for miljøet! Vår tiltaksplan er resultatet av NLR Klima Førsteråd til din produksjon.

Husk at du kan søke støtte fra Regionalt miljøtilskudd i jordbruket for et NLR Klima Førsteråd.

Kontakt meg for mer informasjon om klimarådgiving

Våre rådgivere

Hans Hakon Helmen

Hans Håkon Helmen

Rådgiver grønnsaker
NLR Viken
Lier
Ingvild Evju

Ingvild Evju

Rådgiver korn, oljefrø, og klima
NLR Viken
Stokke
Portrettbilde LBL

Line Beate Lersveen

Rådgiver bær
NLR Viken
Lier