Styret i NLR Viken består av representanter fra ulike geografiske områder og fagkulturer, i tillegg til ansattrepresentanter. Alle medlemmer av NLR Viken har mulighet til å stille til valg på årsmøtet. Nåværende styre ble valgt på årsmøtet 15. mars 2022.

Styremedlemmer:

Paul Edvard Vittersø, styreleder

Magne H. Bergerud, nestleder

May Lisbeth Stampe Justad, styremedlem

Siri Kvam-Andersen, styremedlem

Varamedlemmer

Lars Halvard Wetterstad, 1. varamedlem

Trond Hodne, 2. varamedlem

Pål Audun Høyen, 3. varamedlem

Ansattes styrerepresentanter

Torgeir Tajet, ansattes representant

Ingvild Evju, ansattes vararepresentant