For et år siden ble Solvei Cottis Hoff, fra Løten i Innlan- det, gjort oppmerksomme på tilbudet med å få en egen mentor til disposisjon et helt år gjennom Mentorordnin- ga i landbruket (se rammesak). Hun ønsket å bruke denne muligheten til å utvikle et Inn på tunet-konsept for egen gård.

– Basisen i gårdsdrifta vår er økologisk mjølkeproduksjon. Her har vi allerede et godt nettverk rundt oss, med god kompetanse på både husdyr og plantedyrking. Vi har mange løse tanker om videreutvikling av gården og jeg har lenge tenkt på Inn på tunet som en interessant tilleggsnæring. Mentorordinga i landbruket har gitt oss muligheter til å undersøke dette nærmere, forklarer Solvei Cottis Hoff.

Konseptutvikling

Allerede kort tid etter oppstartssamlinga i januar, var Solvei Cottis Hoff og mentoren Marita Aanekre godt i gang med erfaringsutveksling.

– Vi rakk å reise på besøk hos Marita og mannen for å se hvordan de har brukt sin gård til å tilby Inn på tunet. Det var svært nyttig. Kort tid etter fikk vi besøk av mentor. Hun kunne raskt si at vi hadde forutsetninger og res- surser til å jobbe videre med konseptutvikling av tilbudet vårt, sier Solvei.

Selv om korona-pandemien har satt en begrensning i fysiske møtepunkter mellom adept og mentor, har elektroniske kommunikasjonsformer gjort at kontakten er opprettholdt gjennom året.

– Istedenfor å haste gjennom og utarbeide et tilbud, har vi brukt sommeren på å tenke og forme ideer, sier Solvei Cottis Hoff, som nå har bestemt seg for at det er riktig å satse videre på Inn på tunet.

– Jeg vil heller prøve nå, enn å bli femti år og angre på at jeg ikke turte å følge drømmen, supplerer hun.

Tilbud for barn

Gjennom mange år i den lokale speidergruppa, har Solvei Cottis Hoff erfart at hun trives godt med å jobbe i lag med barn. Derfor har hun også konsentrert Inn på tunet-konseptet sitt rundt denne interessen. Solvei beskriver gården som en god base med mange muligheter for barn å kunne utfolde seg aktivt.

– I første omgang tenker vi å tilby en gårdsferie for barn. Her ser vi for oss dagsopphold på gården i fire dager i skoleferien, og bare fantasien setter grenser for hva vi kan fylle disse dagene med, sier hun.

Solvei Cottis Hoff er i startgropa for å få gården godkjent som tilbyder av Inn på tunet-tjenester.

– Det er en prosess å få gården godkjent. Det raskeste jeg har hørt om, hvor alt av papirer var i orden, er fire uker. None har også brukt inntil to år

på å få alt på stell. Særlig skal man ha gode rutinebeskrivelser for risikoanalyse og hva man gjør for å forebygge ulykker, forklarer hun.

Videre forteller Solvei Cottis Hoff at hun kan lene seg på god hjelp fra Inn på tunet Innlandet, et samvirke som organiserer tilbydere av tjenesten.

Må dele mer erfaring

– Vi er flinke til å skryte av at vi deler data i landbruket, både på kryss og tvers. Men erfaring og kompetanse er vi kanskje ikke så flinke til å dele. Her er Mentorordninga i landbruket enestående. Vi har hatt veldig godt utbytte av å være med, sier Solvei Cottis Hoff.

Særlig trekker hun fram fellesmøtene og nettverket som man blir en del av.

– Det er skikkelig inspirerende å høre hva andre tenker om egen gård og utvikling, uavhengig av produksjon, sier Solvei Cottis Hoff.

Hun oppfordrer alle som er nye i landbruket om å benytte seg av Mentorordninga.

– Det er så mye man lurer på når man er ny. Det kan være greit å unngå de største feilene og fellene, og lære av dem som har gått løypa før deg. Det å få hjelp til å prioritere rekkefølgen på alle gode ideer er goså svært nyttig, avslutter Solvei Cottis Hoff.