Gjødsling med hudsyrgjødsel, biorest og slam ved Franz Anders Bakken.

Bedre utnyttelse av gjødsel med ny teknikk og presisjon ved Åsmund Langeland.

Bondens nettverk ved Linn Thorud