Velkommen til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Viken tirsdag 15. mars 2022, kl. 18.00. Årsmøtet avholdes på Microsoft Teams.

Styreleder i NLR sentralleddet, Lars Fredrik Stuve, blir med i møtet og vil orientere om Landbruksdirektoratets undersøkelse av og oppfatning om NLR som leverandør av rådgivning over hele landet.

Alle medlemmer har fått innkalling til årsmøtet på e-post 1. mars 2022. I e-posten er alle sakspapirer til årsmøtet vedlagt.

Påmelding

Vi ber om påmelding på e-post til viken@nlr.no innen torsdag 10. mars 2021.

Saksliste årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
  3. Årsberetning og balanse 2021
  4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023
  5. Budsjett 2022
  6. Styrets arbeidsplan for 2022
  7. Valg
  8. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Praktisk info

Alle medlemmer er invitert til årsmøtet og har stemmerett på årsmøtet. For å ha stemmerett må du derfor ha betalt grunnkontigent.

I møtet vil vi benytte programmet «Decisions», noe som betyr at du må være innmeldt i et team som vi oppretter, Viken Årsmøte. Når du melder deg på vil du få tilsendt en lenke til møtet, og de som er stemmeberettiget vil i tillegg få en e-post med informasjon om du er lagt til i «Viken Årsmøte».

Det vil bli gjennomført et testmøte for alle påmeldte mandag 14. mars kl. 17.30.

Vi ber om at alle årsmøtedeltakerne er pålogget fra kl. 17.45 den 15. mars.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Velkommen!