Det blir tre markvandringer i høstkorn denne uken: Brunlanes, Stokke og Våle. Temaene blir hovedsakelig like, men med utgangspunkt i de åkrene vi besøker.

  • I Brunlanes er det direktesådd Ozon etter høstraps med litt høstgjødsling.
  • I Stokke har vi anlagt et forsøk i høsthvete med to forskjellige såtider og ulik gjødslingsstrategi nå om høsten. Her er det sådd Torp høsthvete på pløyd areal og direktesådd Astere høstbygg.
  • Tredje markvandringa blir i Våle. Her er det sådd sortsforsøk i høsthvete, i tillegg er det sådd Julius høsthvete både direkte og på arealer som er pløyd. Rett i nærheten er det Kuban som er sådd etter harving med Väderstad Swift.

Vi diskuterer det vi ser, ugrasbekjemping, sorter, gjødsling og gjødselstrategi for 2022 og sorter. Vel møtt! - husk å holde avstand, og bli hjemme om du har symptomer.

Dato, klokkeslett

Hvor

Tema

27/9, kl 11

Steinar Knutsen, Torpeveien, Brunlanes

Høstkorn, direktesådd høsthvete, ugrasbekjemping, gjødsling

27/9, kl 14

Per Martin Lea, Feenveien 271, Stokke

Høstkorn, forsøk med gjødsling og såtider, ulik jordarbeiding, ugrasbekjemping

28/9, kl 12

Svein Ivar Ånestad, Bakkeveien 91, Våle

Høstkorn, forsøk med høsthvetesorter, ulik jordarbeiding, ugrasbekjemping, gjødsling