I sommer (2020) hadde vi et demofelt i Lågendalen med nye matpotetsorter i samarbeid med Strand Unikorn. Utgangsmaterialet var miniknoller av alle sortene. Miniknoller medfører at utgangspunktet er helt sykdomsfritt, men verdier vi får på avling og ansett vil ofte avvike mye i forhold til når en produserer på ordinær settepotetstørrelse. Men utseende, skallfinish og indre feil er karakterer som vi får et godt bilde av hvordan sorten vil te seg på Lågendalsjord. Noen kilo av hver sort ligger fremdeles på lager til på nyåret for ny vurdering av skallet og indre feil. Her finner du en sammenstilling av de foreløpige registreringene fra årets felt.