Losninger kalvingsbinge i basfjos
⋅ Landbruksbygg

Krav fra 2024 om kalvingsbinge i båsfjøs

Fra 1. januar 2024 skal det være kalvingsbinge i båsfjøs etter ny forskrift for hold av storfe. Hva bør en tenke på for å få det til?
NLR Nordvest
20200611 212216
⋅ Grovfôr

Frå ku til sau i Ytre Norddalen i Fjaler

Det unge paret Kristina Østerhus (28 år) og Daniel Norddal (32 år) eig og driv bruk nr. 1 i Norddalen i Fjaler.
NLR Vest SA
Fjos
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Ombygging fra båsfjøs til løsdrift for storfe

I denne artikkelen fokuseres det på ombygging av båsfjøs til løsdrift for mindre besetninger, uten tilbygg/utvidelser.
NLR Trøndelag SA
Mekanisk ventilasjon foto atle lende
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Sjekk av ventilasjon før vinteren

Før vinteren setter inn for fullt er det bra med en sjekk av det mekaniske ventilasjonsanlegget.
NLR Rogaland
Kalvingsbinge Svein J
⋅ Landbruksbygg

Kalvingsbingen og 2024

Hvis du ønsker å søke finansiering for å få til kalvingsbinge ferdig innen fristen er det bare tida og veien nå.
NLR Nord Norge
1 bygg driftsplan HMS
⋅ Landbruksbygg

Vedlikehald av bygningar

Synest du det er vanskeleg å planlegge vedlikehald av bygningane på garden? Blir det meir midlertidige reparasjonar framfor eit regelmessig vedlikehald?
NLR Vest SA
Utvidelse av gjodsellager behov og kostnad 1
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Utvidelse av gjødsellager – behov og kostnader

Med de høye prisene på mineralgjødsel det er de viktigere enn noen gang å kunne utnytte husdyrgjødsla på best mulig måte.
NLR Trøndelag SA
Sjekkliste for bygging
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Sjekkliste før byggestart

Våren er en periode hvor mange gårdbrukere skal starte på sine byggeprosesser.
NLR Trøndelag SA
Fasade av fôrsentral og husdyrrom. Foto: Roger Østvik
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Nytt kufjøs i heltre

Maren Olie Sandvoll på Karlstad i Målselv kommune flyttet inn våren 2021 i et av de største kufjøsene i Troms.
NLR Nord Norge
Skisse Olav Myrhol
⋅ Landbruksbygg

Tyroler og sau på Indrehus

Olav er godt fornøgd med ammekurasen dei har valt. Dyra har godt lynne, kalvingane er lette, dei er gode mordyr, dei mjølkar godt, og dei utnyttar grovfôr og beite godt.
NLR Vest SA
Kalvebinge
⋅ Landbruksbygg

Ombygging kalvings-/sjukebinge

Frå 01.01.2024 trer det i kraft eit nytt krav som tilseier at alle fjøs til storfe skal ha kalve-/sjukebinge. Her er ein del ting ein lyt tenkja på når ein skal setja i gang med plassering/bygging av kalvings-/sjukebinge.
NLR Vest SA
Forsidebilde
⋅ Landbruksbygg

Bygging av ny mjølkefjøs

-ein omfattande prosess som krev god styring
NLR Vest SA
1 2 3