Det er mange fordeler med å lage gode rutiner for avlingsregistreringer:

  1. Du får oversikt over grovfôrlageret ditt, og kan tidlig planlegge eventuelle justeringer i fôrrasjon eller innkjøp.
  2. Gir godt grunnlag for neste års gjødslingsplanlegging, og om gjødslingen i inneværende sesong bør justeres.
  3. Registrerer du avlingene skiftevis gir det mulighet for å avdekke arealer du bør gjøre tiltak på for å øke avlinga.
  4. Avlingsregistrering gjør det enklere å regne på grovfôrøkonomien.
  5. Gir grunnlag for riktig prioritering av fornying av enger.

Hvordan gjøre avlingsregistreringen:

  1. Tell antall rundballer eller lass, fra hvert skifte eller totalt.
  2. Vei rundballene. Her er det flere muligheter; noen har vekt på frontlaster eller i rundballepressa. Det finnes også enklere vekter som kan henges i stropp fra lasteren. NLR har dette til utlån eller kommer å veier med deg.
  3. Anslå et ca. tørrstoff eller tørk selv med en gang (se faktaboks), noter dette med de andre registreringene
  4. Ta fôrprøver, men vent til graset er ferdig gjæra. Korriger tørrstoff og legg inn kvalitet.

NLR Øst har laget er enkelt skjema som kan benyttes for å få oversikt over avlingen.

Enkel beregning av tørrstoff