Alt organisk materiale har sitt opphav i fotosyntesen, der CO2 og vann gjøres om til energirikt sukker ved hjelp av energi fra sola. Det er kun i klorofyllet i plantene at dette skjer. Det er også klorofyllet som gjør at plantene er grønne. Midt inne i kjernen til klorofyllmolekylet finner vi magnesium. Selv om magnesium egentlig kun kan binde seg til to andre atomer, ligger det fire nitrogenatomer rundt magnesium inne i klorfyllkjernen.

Klorofyll
15-20% av magnesiumet i plantene inngår i klorofyll.

Ved mangel på magnesium får plantene mindre klorofyll, og bladverket blir naturlig nok mindre grønt. Den lysere gulaktige fargen oppstår først mellom bladnervene eller som ujevnt gule og grønne flekker på grasartene. Først blir det gjerne gul "klorose", og etter hvert kan det utvikles rød, brun eller svart "nekrose". Plantene klarer i stor grad å flytte magnesium fra eldre til yngre bladverk. Derfor oppstår symptom på magnesiummangel først på de eldste bladene.

Magnesiummangel kaal korn potet
Magnesiummangel i brokkoli (venstre), korn (midten) og potet (høyre).

Magnesium er også essensiell i omsetting av energi. I alle prosesser der den energirike fosforforbindelsen ATP inngår er magnesium med. Dette gjelder både hos planter og dyr.

Magnesiummangel er mest vanlig på lett sandjord og gjerne der det er kalka ensidig med kalk som ikke inneholder magnesium. På torvjord vil det også lett oppstå mangel. I jorda finnes magnesium som Mg2+, og det er likevekt mellom hvor mye som bindes til leirpartiklene og hvor mye som er løst i jordvæska. Mindre enn 3 mg Mg/100 g jord i jordanalysene er lavt. Til korn og gras bør en da passe på å kalke med magnesiumholdig kalk (dolomitt) når en skal kalke. Til grønnsaker og potet vil det være aktuelt å gi magnesiumnæring i tillegg. Det er et konkurranseforhold mellom opptak av kalsium, kalium, magnesium og ammonium i jorda. Ved svært høye kalsium- og kaliumtall i jordanalysene er det aktuelt å gi tilleggsgjødsling med magnesium også når Mg-AL-verdiene i jordanalysene er under 5 mg/100 g jord. For mye magnesium i forhold til de andre næringsstoffene vil vanligvis ikke oppstå i norsk jord.