Hovedkonklusjonen ble slik: Konklusjon etter lageruttaket vinteren 2018 i forsøk gjennomført i 2017: «Ikke funnet sammenhenger mellom de ulike behandlingene og vi må finne andre alternativ for å redusere sjukdommene på felt og i lager."

Hele rapporten leser du her.