Norsk landbruksrådgiving (NLR) Viken er en regional rådgivingsenhet under paraply- og serviceorganisasjonen NLR. NLR Viken har sitt hovedområde i Vestfold og Lier. Vi er landsdekkende på veksthusrådgiving.

Våre ansatte har spisskompetanse innen sine fagfelt og tilbyr profesjonell rådgiving til medlemmer innen produksjon av korn, frø, oljevekster, gras og grovfôr, poteter, frukt og bær, grønnsaker og blomster, på friland og i veksthus, konvensjonell og økologisk produksjon.

Gode råd er gull verdt

Gjennom utstrakt forsøks- og prosjektaktivitet tar vi sikte på å utvikle kunnskap slik at vi kan levere enda bedre rådgiving til våre medlemmer. Alt for å kunne bidra til bedre lønnsomhet for den enkelte produsent.

Faellesbilde

Her finner du oss