Våre priser

07.11.2018 (Oppdatert: 27.11.2018)

Norsk Landbruksrådgiving Viken tilbyr en rekke tjenester. Oppdatert prisliste for 2018 ser du her.

 

Fra 1. april øker prisen med et tillegg på kr​

Medlemskontingent           
Grunnkontingent                1100  
               
Arealkontingent pr. dekar          
    Frukt og bær                132,50  
    Grønnsaker       74,00  
    Potet                     42,25  
    Solbær (industri)                   42,25  
    Jordbruksvekster                     5,15  
    Veksthus   0 - 999 m²   6 600  
        1000 - 1999 m² 9 250  
        2000 - 3999 m² 10 900  
        4000 - 5999 m² 12 550  
        6000 - 9999 m² 15 750  
        ≥ 10000 m²   19 230  
               
        Info-medlem veksthus 4 100  
               
        Info-medlem bær (ny fra 2017) 1)  
Maksimumskontingenter          
    Grønnsaker            19 230  
    Veksthus            19 230  
    Bær            19 230  
    Frukt               7980  
    Jordbruksvekster og potet        10 680  
               
HMS avtale   Hovedmedlem       2 200,00  
     Tilleggsmedlem        1 100,00  
Kårmedlemskap                    405,00  
               
Støttemedlemskap         prises etter avtale
               
Gjødslingsplanlegging - medlemmer     Oppmøtepris         300,00  
            + kr. 685,00 pr. time
Gjødslingsplanlegging - ikke-medlemmer   Oppmøtepris 600,00  
            + kr. 1165,00 pr. time
               
Jordprøvetaking 2) - medlemmer     Oppmøtepris            300,00  
             + kr. 685,00  pr. time
Jordprøvetaking - ikke-medlemmer     Oppmøtepris 600,00  
            + kr. 1165,00 pr. time
    Fra  1. mars øker prisen med et tillegg på kr    500,00  
    Fra 1. april øker prisen med et tillegg på kr   1000,00  
               
Sandfeller (medlemmer)                    685,00 pr. time
Limfelle                        35,00 pr. stk
Inspeksjon av limfeller på gården (inkl. felle)                110,00 pr. stk
Inspeksjon av limfeller i åkeren (inkl. felle)                170,00 pr. stk
               
Økologisk landbruk Økologisk førsteråd      Gratis   
    Økoplan        Gratis   
    Økologisk grupperåd       Gratis   
    Rådgivingsavtale                250,00 pr. time
    Abonnement "Økologisk Landbruk" - direkte via             350,00 pr. år
    redaksjonen (for NLR medlemmer)      
               
Medlemsbesøk og annet medlemsarbeid        
  Første besøk etter å ha blitt medlem er gratis      
  Frilandsgrønnsaksmedlemmer har ett gratis besøk pr. år også etter 1. år  
  Veksthus-medlemmer har to gratis besøk pr. år á 1,5 timer    
  Rådgiving, gårds-/gartneribesøk og annet medlemsarbeid            685,00 pr. time
               
Gruppe rådgiving (medlemmer)              2400  
               
Foredrag, konsultasjoner medlemmer                  685 pr. time
Foredrag, konsultasjoner ikke-medlemmer (dyrkere)          1165 pr. time
Foredrag, konsultasjoner ikke-medlemmer (ikke-dyrkere)          1550 pr. time
               
Mangantester, prøveuttak                  685,00 pr. time
               
Bladanalyser Yara Megalab                  500,00 pr. stk.
               
Deltakelse på Bondelagsmøter (inkl. forberedelse og kjøring)          1 850 pr. møte
               
Nytt om i ulike kulturer (ikke-medlemmer)   pris pr. stk              75,00  
               
Funksjonstesting (via NLR Østafjells)     egen prisliste
               
Noteringshefte       pris pr. stk            250,00  
               
               
1) 50% rabatt på ordinær arealkontingent + grunnkontingent, og gjelder for medlemmer som har  
     adresse utenfor NLR Viken sitt primærområde (Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus)  
               
2) Ved Gjennestad-kontoret har vi inngått en avtale med JoLo Agri Jørund Lothe (deltidsansatt forsøkstekniker i NLR Viken) om uttak av jordprøver.  
               
     Gjeldene priser fra JoLo Agri Jørund Lothe er:        
  Medlem i NLR Viken og abonnerer på Jordplan   65,00 pr. prøve
  Medlem i NLR Viken (ikke abonnent på Jordplan)   70,00 pr. prøve
  Ikke medlem i NLR Viken      75,00 pr. prøve
               
     For øvrig gjelder de priser som står i prislisten for uttak av jordprøver.    
               
               
               
               

Du kan også laste ned listen som pdf her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.