Våre priser

22.09.2017 (Oppdatert: 22.09.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Viken tilbyr en rekke tjenester. Oppdatert prisliste for 2017 ser du her.

 

Grunnkontingent                1 000  
               
Arealkontingent pr. dekar          
    Frukt og bær                129  
    Grønnsaker                    72  
    Potet                    41  
    Jordbruksvekster                    5,00  
    Veksthus   0 - 999 m²   6 600  
        1000 - 1999 m² 9 000  
        2000 - 3999 m² 10 600  
        4000 - 5999 m² 12 200  
        6000 - 9999 m² 15 300  
        ≥ 10000 m²   18 600  
               
        Info-medlem veksthus 4 000  
               
        Info-medlem bær (ny fra 2017) 1)  
Maksimumskontingenter          
    Grønnsaker            18 600  
    Veksthus            18 600  
    Bær            18 600  
    Frukt               7 700  
    Jordbruksvekster og potet        10 300  
               
Kårmedlemskap                    395  
               
Støttemedlemskap         prises etter avtale
               
Gjødselplanlegging - medlemmer     Oppmøtepris            300  
            + kr. 665 pr. time
Gjødselplanlegging - ikke-medlemmer   Oppmøtepris 600  
            + kr. 1130 pr. time
               
Jordprøvetaking 2) - medlemmer     Oppmøtepris            300  
             + kr. 665 pr. time
Jordprøvetaking - ikke-medlemmer     Oppmøtepris 600  
            + kr. 1130 pr. time
               
Sandfeller (medlemmer)                    665 pr. time
Limfelle                        35 pr. stk
Inspeksjon av limfeller på gården (inkl. felle)                110 pr. stk
Inspeksjon av limfeller i åkeren (inkl. felle)                170 pr. stk
               
Økologisk landbruk Økologisk førsteråd      Gratis   
    Økoplan        Gratis   
    Økologisk grupperåd       Gratis   
    Rådgivingsavtale                250 pr. time
    Abonnement "Økologisk Landbruk" - direkte via             390 pr. år
    redaksjonen        
               
Medlemsbesøk og annet medlemsarbeid        
  Første besøk etter å ha blitt medlem er gratis      
  Frilandsgrønnsaksmedlemmer har ett gratis besøk pr. år også etter 1. år  
  Veksthus-medlemmer har to gratis besøk pr. år á 1,5 timer    
  Rådgiving, gårds-/gartneribesøk og annet medlemsarbeid            665 pr. time
               
Gruppe rådgiving (medlemmer)              2 350  
               
Foredrag, konsultasjoner medlemmer                  665 pr. time
Foredrag, konsultasjoner ikke-medlemmer (dyrkere)          1 130 pr. time
Foredrag, konsultasjoner ikke-medlemmer (ikke-dyrkere)          1 550 pr. time
               
Mangantester, prøveuttak                  665 pr. time
               
Bladanalyser Yara Megalab                 500 pr. stk.
               
Deltakelse på Bondelagsmøter (inkl. forberedelse og kjøring)          1 850 pr. møte
               
Nytt om i ulike kulturer (ikke-medlemmer)   pris pr. stk              75  
               
Funksjonstesting (via NLR Østafjells)     egen prisliste
               
Noteringshefte       pris pr. stk            250  
               
               
1) 50% rabatt på ordinær arealkontingent + grunnkontingent, og gjelder for medlemmer som har  
     adresse utenfor NLR Viken sitt primærområde (Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus)  
               
2) Ved Gjennestad-kontoret har vi inngått en avtale med JoLo Agri Jørund Lothe (deltidsansatt forsøkstekniker i NLR Viken)
     om uttak av jordprøver.             
     Gjeldene priser fra JoLo Agri Jørund Lothe er:        
  Medlem i NLR Viken og abonnerer på Jordplan   65 pr. prøve
  Medlem i NLR Viken (ikke abonnent på Jordplan)   70 pr. prøve
  Ikke medlem i NLR Viken      75 pr. prøve
               
For øvrig gjelder de priser som står i prislisten for uttak av jordprøver.    
               
               

 

Du kan også laste ned listen som pdf her.