Våre priser

02.09.2019 (Oppdatert: 02.01.2020)

Norsk Landbruksrådgiving Viken tilbyr en rekke tjenester. Oppdatert prisliste for 2020 (gjeldende fra 01.01.2020) ser du her:

 

Medlemskontingent           
Grunnkontingent                1 200  
               
Arealkontingent pr. dekar          
    Frukt og bær                141,00  
    Grønnsaker       78,50  
    Potet                     44,50  
    Solbær (industri)                   44,50  
    Jordbruksvekster                     5,45  
    Veksthus   0 - 999 m²   6 600  
        1000 - 1999 m² 9 750  
        2000 - 3999 m² 11 580  
        4000 - 5999 m² 13 300  
        6000 - 9999 m² 16 700  
        ≥ 10000 m²   19 150  
               
        Info-medlem veksthus 3 330  
               
        Info-medlem bær (ny fra 2017) 1)  
Maksimumskontingenter          
    Grønnsaker            20 350  
    Veksthus            20 350  
    Bær            20 350  
    Frukt               8 300  
    Jordbruksvekster og potet        11 300  
               
HMS avtale   Hovedmedlem       2 200,00  
    Tilleggsmedlem (per. tilleggsmedlem)       1 100,00  
Kårmedlemskap                    430,00  
               
Støttemedlemskap         prises etter avtale
               
Gjødslingsplanlegging - medlemmer     Oppmøtepris         350,00  
            + kr. 730,00 pr. time
Gjødslingsplanlegging - ikke-medlemmer   Oppmøtepris 675,00  
            + kr. 1240,00 pr. time
    Fra  1. mars øker prisen med et tillegg på kr   500,00  
    Fra 1. april øker prisen med et tillegg på kr   1000,00  
               
Jordprøvetaking 2) - medlemmer     Oppmøtepris            350,00  
             + kr. 730,00  pr. time
Jordprøvetaking - ikke-medlemmer     Oppmøtepris 675,00  
            + kr. 1240,00 pr. time
               
Sandfeller (medlemmer)                   730,00 pr. time
Limfelle                        35,00 pr. stk
Inspeksjon av limfeller på gården (inkl. felle)                110,00 pr. stk
Inspeksjon av limfeller i åkeren (inkl. felle)                170,00 pr. stk
               
Økologisk landbruk          
  Økologisk førsteråd      Gratis   
    Økoplan        Gratis   
    Økologisk grupperåd       Gratis   
    Rådgivingsavtale                250,00 pr. time
    Abonnement "Økologisk Landbruk" - direkte via             350,00 pr. år
    redaksjonen (for NLR medlemmer)      
               
Medlemsbesøk og annet medlemsarbeid        
  Første besøk etter å ha blitt medlem er gratis      
  Frilandsgrønnsaksmedlemmer har ett gratis besøk pr. år også etter 1. år  
  Veksthus-medlemmer har to gratis besøk pr. år á 1,5 timer    
  Rådgiving, gårds-/gartneribesøk og annet medlemsarbeid            730,00 pr. time
    I tillegg kommer oppmøtepris på gård / gartneri                  350,00  
               
Gruppe rådgiving (medlemmer)              2 450,00  
               
Foredrag, konsultasjoner medlemmer                  730,00 pr. time
Foredrag, konsultasjoner ikke-medlemmer (dyrkere)          1 240,00 pr. time
Foredrag, konsultasjoner ikke-medlemmer (ikke-dyrkere)          1 575,00 pr. time
               
Mangantester, prøveuttak                  730,00 pr. time
               
Bladanalyser Yara Megalab                  500,00 pr. stk.
               

Foredrag/deltakelse på bondelagsmøter, e.a. (inkl. forberedelse og kjøring)

(Gjelder alle uten medlemstilknytning og varighet inntil 1 time. Pris for varighet ut over 1 time avtales på forhånd) 

       3 500,00 pr. møte
               
Nytt om i ulike kulturer (ikke-medlemmer)   pris pr. stk              75,00  
               
Funksjonstesting (via NLR Østafjells)     egen prisliste
               
Noteringshefte       pris pr. stk            250,00  
               
               
1) 50% rabatt på ordinær arealkontingent + grunnkontingent, og gjelder for medlemmer som har  
     adresse utenfor NLR Viken sitt primærområde (Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus)  
               
2) Ved Gjennestad-kontoret har vi inngått en avtale med JoLo Agri Jørund Lothe (deltidsansatt forsøkstekniker i NLR Viken) om uttak av jordprøver.  
               
     Gjeldene priser fra JoLo Agri Jørund Lothe er:        
  Oppmøtepris medlemmer i NLR Viken per avtale   350,00  
  Medlem i NLR Viken og abonnerer på Jordplan (J)   65,00 pr. prøve
  Medlem i NLR Viken og abonnerer på Skifteplan (S)   70,00 pr. prøve
  Medlem i NLR Viken, uten abonnement (J/S)   80,00 pr. prøve
           
  Oppmøtepris ikke-medlemmer i NLR Viken per avtale   675,00  
  Ikke medlem i NLR Viken      85,00 pr. prøve
               
     For øvrig gjelder de priser som står i prislisten for uttak av jordprøver.    
               
 Annonsering              
 Det er mulighet for annonsering i "Nytt om", Forsøksmelding eller klikkbar logo på web.       
               
  Nytt om   Pris ekskl. mva.      
    1/1 side        2 000,00      
    1/2 side        1 500,00      
    1/4 side        1 000,00      
               
  Forsøksmelding          
    Omslag        7 500,00      
    1/1 side        6 000,00      
    1/2 side        3 750,00      
    1/4 side        2 000,00      
               
  Klikkbar logo på web        7 500,00 per år    
               
               
               

Grunnkontingenten dekker

  • Medlem i NLR Viken
  • Medlemsblad (Grønt i fokus)
  • Mulighet til å kjøpe utvidet medlemskap på produksjonsareal
  • Mulighet til å kjøpe HMS-avtale
  • Mulighet til å kjøpe tjenester til medlemspris
  • Tilgang til informasjon på passordbeskyttede sider på vår web
  • Mulighet til å bli valgt inn i styret
  • Stemmerett på årsmøtet

 

Du kan også laste ned hele prislisten som pdf her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.