Våre priser

02.09.2019 (Oppdatert: 13.01.2021)

Norsk Landbruksrådgiving Viken tilbyr en rekke tjenester. Oppdatert prisliste for 2021 (gjeldende fra 01.01.2021) ser du her:

 

            Alle priser ekskl. mva  
Medlemskontingent           
Grunnkontingent                1 200,00  
               
Arealkontingent pr. dekar          
    Frukt og bær                145,25  
    Grønnsaker                    80,90  
    Potet                    45,90  
    Solbær (industri)                  45,90  
    Jordbruksvekster                    5,60  
    Veksthus   0 - 999 m²   6 600,00  
        1000 - 1999 m² 10 045,00  
        2000 - 3999 m² 11 925,00  
        4000 - 5999 m² 13 700,00  
        6000 - 9999 m² 17 200,00  
        ≥ 10000 m²   19 725,00  
               
        Info-medlem veksthus 3 430,00  
               
        Info-medlem bær (ny fra 2017) 1)  
Maksimumskontingenter          
    Grønnsaker            20 960,00  
    Veksthus            20960,00  
    Bær            20960,00  
    Frukt               8550,00  
    Jordbruksvekster og potet        11640,00  
               
HMS avtale              
    Hovedmedlem            2 200,00  
    Tilleggsmedlem (pr. tilleggsmedlem)          1 100,00  
               
Kårmedlemskap                    450,00  
               
Støttemedlemskap         prises etter avtale
               
Gjødslingsplanlegging - medlemmer     Oppstartspris            450,00  
            + 750,00 pr. time
Gjødslingsplanlegging - ikke-medlemmer   Oppstartspris 800,00  
            + 1 270,00 pr. time
  Fra 1. mars øker prisen med et tillegg på kr   500,00  
  Fra 1. april øker prisen med et tillegg på kr    1 000,00  
               
Jordprøvetaking 2) - medlemmer     Oppstartspris            450,00  
             + 750,00  pr. time
Jordprøvetaking - ikke-medlemmer     Oppstartspris 800,00  
            + 1 270,00 pr. time
               
Sandfeller (medlemmer)                    750,00 pr. time
Limfelle                        36,00 pr. stk
Inspeksjon av limfeller på gården (inkl. felle)                115,00 pr. stk
Inspeksjon av limfeller i åkeren (inkl. felle)                175,00 pr. stk
               
Økologisk landbruk NLR Økologisk førsteråd      Gratis   
    NLR Økologisk Grupperåd     Gratis   
    NLR Økologisk Rådgivingsavtale *)              250,00 pr. time
    *) Krav om medlemskap for å kunne kjøpe Rådgivingsavtale nr 2    
    Abonnement "Økologisk Landbruk" - direkte via             350,00 pr. år
    redaksjonen (for NLR medlemmer)      
               
               
               
Medlemsbesøk og annet medlemsarbeid        
  Første besøk etter å ha blitt medlem er gratis      
  Frilandsgrønnsaksmedlemmer har ett gratis besøk pr. år også etter 1. år á 1,5 timer  
  Fruktmedlemmer har ett gratis besøk pr. år også etter 1. år á 1,5 timer    
  Veksthus-medlemmer har to gratis besøk pr. år á 1,5 timer    
  Rådgiving, gårds-/gartneribesøk og annet medlemsarbeid            750,00 pr. time
    I tillegg kommer oppstartspris på gård / gartneri            450,00  
    For delmedlemmer (arealavtale) tilkommer en     
    reisekostnad dersom reisen er ≥ 2 timer tur/retur        1 000,00 pr. besøk
               
Gruppe rådgiving (medlemmer)              2 475,00  
               
Foredrag, konsultasjoner medlemmer                  750,00 pr. time
Foredrag, konsultasjoner ikke-medlemmer (dyrkere)          1 270,00 pr. time
Foredrag, konsultasjoner ikke-medlemmer (ikke-dyrkere)          1 615,00 pr. time
               
Mangantester, prøveuttak                  750,00 pr. time
               
Bladanalyser Yara Megalab                  500,00 pr. stk.
               
Foredrag / deltakelse på bondelagsmøter, e.a. (inkl. forberedelse og kjøring)        3 500,00 pr. møte
(Gjelder alle uten medlemstilknytning og varighet inntil 1 time. Pris for varighet ut     
over 1 time avtales på forhånd)          
               
Nytt om i ulike kulturer (ikke-medlemmer)   pris pr. stk              75,00  
               
Funksjonstesting (via NLR Østafjells)     egen prisliste
               
Noteringshefte       pris pr. stk            250,00  
               
               
1) 50% rabatt på ordinær arealkontingent + grunnkontingent, og gjelder for medlemmer som har  
     adresse utenfor NLR Viken sitt primærområde (Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus)  
               
2) Ved Gjennestad-kontoret har vi inngått en avtale med JoLo Agri Jørund Lothe (deltidsansatt forsøkstekniker i NLR Viken)
     om uttak av jordprøver.             
     Gjeldene priser fra Jolo Agri Jørund Lothe er:        
  Oppstartspris medlemmer i NLR Viken pr. avtale   350,00  
  Medlem i NLR Viken og abonnerer på Jordplan (J)   65,00 pr. prøve
  Medlem i NLR Viken og abonnerer på Skifteplan (S)   70,00 pr. prøve
  Medlem i NLR Viken, uten abonnement (J/S)   80,00 pr. prøve
               
  Oppmøtepris ikke-medlemmer i NLR Viken pr. avtale 800,00  
  Ikke medlem i NLR Viken      85,00 pr. prøve
               
     For øvrig gjelder de priser som står i prislisten for uttak av jordprøver.    
               
               
Annonsering            
Det er mulighet for annonsering i "Nytt om", Forsøksmelding eller klikkbar log på web.   
               
  Nytt om    Pris ekskl. mva.      
    1/1 side 2 000,00        
    1/2 side 1 500,00        
    1/4 side 1 000,00        
               
  Forsøksmelding          
    Omslag 7 500,00        
    1/1 side 6 000,00        
    1/2 side 3 750,00        
    1/4 side 2 000,00        
               
               
  Klikkbar logo på web 7 500,00 pr. år      

 

 

 

Grunnkontingenten dekker

  • Medlem i NLR Viken
  • Medlemsblad (Grønt i fokus)
  • Mulighet til å kjøpe utvidet medlemskap på produksjonsareal
  • Mulighet til å kjøpe HMS-avtale
  • Mulighet til å kjøpe tjenester til medlemspris
  • Tilgang til informasjon på passordbeskyttede sider på vår web
  • Mulighet til å bli valgt inn i styret
  • Stemmerett på årsmøtet

 

Du kan også laste ned hele prislisten som pdf her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.