Våre priser

02.09.2019 (Oppdatert: 20.09.2019)

Norsk Landbruksrådgiving Viken tilbyr en rekke tjenester. Oppdatert prisliste for 2019 ser du her.

 

Medlemskontingent           
Grunnkontingent                1100  
               
Arealkontingent pr. dekar          
    Frukt og bær                137,00  
    Grønnsaker       76,50  
    Potet                     43,50  
    Solbær (industri)                   43,50  
    Jordbruksvekster                     5,30  
    Veksthus   0 - 999 m²   6 600  
        1000 - 1999 m² 9 500  
        2000 - 3999 m² 11 250  
        4000 - 5999 m² 12 940  
        6000 - 9999 m² 16 230  
        ≥ 10000 m²   19 780  
               
        Info-medlem veksthus 4 240  
               
        Info-medlem bær (ny fra 2017) 1)  
Maksimumskontingenter          
    Grønnsaker            19 780  
    Veksthus            19 780  
    Bær            19 780  
    Frukt               8 080  
    Jordbruksvekster og potet        10 980  
               
HMS avtale   Hovedmedlem       2 200,00  
     Tilleggsmedlem        1 100,00  
Kårmedlemskap                    415,00  
               
Støttemedlemskap         prises etter avtale
               
Gjødslingsplanlegging - medlemmer     Oppmøtepris         300,00  
            + kr. 705,00 pr. time
Gjødslingsplanlegging - ikke-medlemmer   Oppmøtepris 600,00  
            + kr. 1200,00 pr. time
    Fra  1. mars øker prisen med et tillegg på kr   500,00  
    Fra 1. april øker prisen med et tillegg på kr   1000,00  
               
Jordprøvetaking 2) - medlemmer     Oppmøtepris            300,00  
             + kr. 705,00  pr. time
Jordprøvetaking - ikke-medlemmer     Oppmøtepris 600,00  
            + kr. 1200,00 pr. time
               
Sandfeller (medlemmer)                    705,00 pr. time
Limfelle                        35,00 pr. stk
Inspeksjon av limfeller på gården (inkl. felle)                110,00 pr. stk
Inspeksjon av limfeller i åkeren (inkl. felle)                170,00 pr. stk
               
Økologisk landbruk          
  Økologisk førsteråd      Gratis   
    Økoplan        Gratis   
    Økologisk grupperåd       Gratis   
    Rådgivingsavtale                250,00 pr. time
    Abonnement "Økologisk Landbruk" - direkte via             350,00 pr. år
    redaksjonen (for NLR medlemmer)      
               
Medlemsbesøk og annet medlemsarbeid        
  Første besøk etter å ha blitt medlem er gratis      
  Frilandsgrønnsaksmedlemmer har ett gratis besøk pr. år også etter 1. år  
  Veksthus-medlemmer har to gratis besøk pr. år á 1,5 timer    
  Rådgiving, gårds-/gartneribesøk og annet medlemsarbeid            705,00 pr. time
               
Gruppe rådgiving (medlemmer)              2 400,00  
               
Foredrag, konsultasjoner medlemmer                  705,00 pr. time
Foredrag, konsultasjoner ikke-medlemmer (dyrkere)          1 200,00 pr. time
Foredrag, konsultasjoner ikke-medlemmer (ikke-dyrkere)          1 550,00 pr. time
               
Mangantester, prøveuttak                  705,00 pr. time
               
Bladanalyser Yara Megalab                  500,00 pr. stk.
               

Foredrag/deltakelse på bondelagsmøter, e.a. (inkl. forberedelse og kjøring)

(Gjelder alle uten medlemstilknytning og varighet inntil 1 time. Pris for varighet ut over 1 time avtales på forhånd) 

       3 500,00 pr. møte
               
Nytt om i ulike kulturer (ikke-medlemmer)   pris pr. stk              75,00  
               
Funksjonstesting (via NLR Østafjells)     egen prisliste
               
Noteringshefte       pris pr. stk            250,00  
               
               
1) 50% rabatt på ordinær arealkontingent + grunnkontingent, og gjelder for medlemmer som har  
     adresse utenfor NLR Viken sitt primærområde (Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus)  
               
2) Ved Gjennestad-kontoret har vi inngått en avtale med JoLo Agri Jørund Lothe (deltidsansatt forsøkstekniker i NLR Viken) om uttak av jordprøver.  
               
     Gjeldene priser fra JoLo Agri Jørund Lothe er:        
  Medlem i NLR Viken og abonnerer på Jordplan (J)   65,00 pr. prøve
  Medlem i NLR Viken og abonnerer på Skifteplan (S)   70,00 pr. prøve
  Medlem i NLR Viken, uten abonnement (J/S)   80,00 pr. prøve
  Ikke medlem i NLR Viken      85,00 pr. prøve
               
     For øvrig gjelder de priser som står i prislisten for uttak av jordprøver.    
               
               
               
               

Grunnkontingenten dekker

  • Medlem i NLR Viken
  • Medlemsblad (Grønt i fokus)
  • Mulighet til å kjøpe utvidet medlemskap på produksjonsareal
  • Mulighet til å kjøpe HMS-avtale
  • Mulighet til å kjøpe tjenester til medlemspris
  • Tilgang til informasjon på passordbeskyttede sider på vår web
  • Mulighet til å bli valgt inn i styret
  • Stemmerett på årsmøtet

 

Du kan også laste ned hele prislisten som pdf her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.