Styret i NLR Viken består av representanter fra ulike geografiske områder og fagkulturer, i tillegg til ansattrepresentanter. Alle medlemmer av NLR Viken har mulighet til å stille til valg på årsmøtet. Nåværende styre ble valgt på årsmøtet 24. mars 2020.

Styremedlemmer:

Paul Edvard Vittersø, styreleder

Magne H. Bergerud, nestleder

Ragnhild Nærstad, styremedlem

May Lisbeth Stampe Justad, styremedlem

Varamedlemmer

Lars Halvard Wetterstad, 1. varamedlem

Trond Hodne, 2. varamedlem

Pål Audun Høyen, 3. varamedlem

Ansattes styrerepresentanter

Torgeir Tajet, ansattes representant

Julie Wiik, ansattes vararepresentant