Styret 2018

(Oppdatert: 22.04.2018) ,  Kjetil Gran Bergsholm

Styret i NLR Viken ble valgt på årsmøtet 19.mars 2018

 

 

Styreleder:

Paul Edvard Vittersø

Lindhjemveien 196

3280 Tjodalyng

Tlf. 982 50 315

 

Styremedlem:

Magne H. Bergerud

Hasleveien 50

1570 Dilling

Tlf. 905 96 970

 

Styremedlem:

Ragnhild Nærstad

Tuverudveien 29

3426 Gullaug

Tlf. 971 67 218

 

Styremedlem:

May Lisbeth Stampe Justad

Strømmveien 384

3060 Svelvik

Tlf: 906 78 930

 

 

1. varamedlem: Morten Erichsen

2. varamedlem:  Trond Hodne

3. varamedlem: Pål Audun Høyen

 

Ansattes representant: Torgeir Tajet
Ansattes Vararepresentant: Ingvild Evju