Prisene gjelder fra 1. januar 2023. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og gjelder per år.

Medlemskontigent

Grunnkontigent kr 1 200,- per år

Grunnkontigenten dekker:

  • Medlemsskap i NLR Viken
  • Medlemsblad et Grønt i fokus 4 ganger i året
  • Mulighet til å kjøpe utvidet medlemskap på produksjonsareal
  • Mulighet til å kjøpe HMS-avtale
  • Mulighet til å kjøpe tjenester til medlemspris
  • Tilgang til informasjon på passordbeskyttede fagartikler på nett
  • Mulighet til å bli valgt inn i styret
  • Stemmerett på årsmøtet

Første besøk av rådgiver er gratis

Første rådgivingsbesøk etter innmelding er gratis.

Tjenester

Foredrag og annonsering

Priser på foredrag og annonsering i ukentlige nyhetsbrev, årlig forsøksmelding eller klikkbar log på web.