Medlemskap

24.02.2010 (Oppdatert: 22.09.2017) ,  Gaute Myren

Innmeldingsskjema

Medlemskap gir muligheter til:

  • gjennom aktiv deltakelse å påvirke innhold og form på rådgiving og rådgivingsenhetens virksomhet

  • få produsentbesøk av produksjonsrådgiver

  • få utarbeidet/hjelp til å utarbeide gjødselplan

  • deltakelse på møter, markdager, gartnerivandringer, kurs, studiereiser osv.

  • å være vert for mindre forsøks- og demonstrasjonsfelter

 

I løpet av året sender vi ut flere ulike skriv;

Nytt om grønnsaker

Nytt om korn, frø og grovfôr

Nytt om potet

Nytt om frukt

Nytt om bær

Nytt om morell

Nytt om hageblåbær 

Medlemsmail fra NLR Veksthusrådgiving

Medlemsbladet "Grønt i fokus" sammen med 6 andre enheter på Østlandet

Forsøksmelding

Plantevernplan (grønnsaker og frukt&bær) 

 

Nytt om...

Kommer ut ukentlig i vekstsesongen, eller etter behov, avhengig av fagområde.

 

 

Ta kontakt:

Norsk Landbruksrådgiving Viken

v/Kjetil Gran Bergsholm

Gjennestadtunet 83

3160 Stokke

 

Tlf 33 36 09 70 / 951 23 637

 

Epost:viken@nlr.no        Web www.nlrviken.no