Samlinger i løpet av vekstsesongen legges til deltagernes gårder, hvor vi gjennomfører praktiske oppgaver, befarer eng og beite og diskuterer strategi og aktuelle tiltak. Samlingene skal være diskusjonsbasert og ikke foredragsbasert. Det er viktig at deltagerne aktivt deler erfaringer og opplevelser inn i diskusjonen.

Prøv gjerne å få med andre du tror kan ha nytte/glede av dette. Vi deler opp gruppene ut fra interesse og drift om ønskelig, f.eks hvis det ønskes en egen gruppe for enkelte produksjoner eller vekster (gras/mais/grønnfôr/luserne).

Aktuelle temaer for grupperåd

 • Gjødslingsstrategi
 • Frøblandinger
 • Etablering av eng og beiter
 • Reparasjonssåing av eng/beiter
 • Ugrasbekjempelse
 • Vekstskifte
 • Høstetid og prognoseprøver
 • Fôranalyser
 • Mais
  • Jordarbeiding og såtidspunkt
  • Gjødsling
  • Ugrasbekjempelse
  • Prognosehøsting

Gjennomføring
Vi samles 5 - 6 ganger i løpet av sesongen, og en gang etter sesong for å diskutere fôranalyser. Ca. 1,5-2,5 timer per gang og med 7 - 10 deltagere per gruppe.
Tilbudet gjelder kun for medlemmer i NLR. Pris per person: 2.625 kr.

Påmelding dyrkingsgruppe

Ta kontakt for spørsmål!