Det vil bli mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til våre feltforsøk innen frukt & bær og frilandsgrønnsaker.

Du vil få god innføring i hva vi jobber med, forsøksteknikk og hvordan vi gjennomfører prosjekt og feltforsøk.

❖ Stilling 1: Arbeidsperiode 15. mai – 31. august med muligheter for noe arbeid i sept/okt. Inntil 75 % stilling.

❖ Stilling 2: Arbeidsperiode 15. juni - 31. august med muligheter for noe arbeid i sept/okt. Inntil 75 % stilling.

• Arbeidsmengde varierer gjennom sesongen

• Du må kunne jobbe store deler av ferien, men muligheter for fri noen langhelger

• Du må ha evnen til å jobbe selvstendig

• Du må like å jobbe ute i all slags vær

• Du må ha førerkort og disponere egen bil

Kvalifikasjoner: gjennomført 1. studieår på NMBU eller tilsvarende kompetanse

Lønn etter avtale

Arbeidssted: Foss Gård, Stokkeveien 4, 3403 LIER

Søknadsfrist: 20. mars 2023

For spørsmål, ta kontakt med vår forsøkstekniker Ingrid R. Østensen, tlf. 977 23 438 eller e-post: ingrid.ostensen@nlr.no