NLR Viken ønsker å forsterke tilbudet av NLR sine produkter innen økonomisk rådgiving. Å ta riktige veivalg og jobbe planmessig er viktig for enhver bedriftseier. Ønsker du å være den som hjelper bonden og gartneren til å ta riktigere økonomiske beslutninger, har vi en interessant jobb til deg. Du vil jobbe på tvers av fagområder og du får muligheten til å kombinere teoretisk utdanning med egen og andres erfaringer fra rådgiving og annet praktisk arbeid.

Den vi ansetter vil få store muligheter til å være med å utforme og utvikle stillingen.

NLR Viken er en rådgivingsenhet med 25 ansatte. Vi har kontorer på Grønt Fagsenter, Gjennestad i Stokke og på Foss gård i Lier – i tillegg til kontor for veksthusrådgiver i Rogaland. NLR Viken utfører rådgiving og forsøk innen jord- og hagebruk, samt rådgiving innen HMS-faglige spørsmål i landbruket.

NLR Viken utvikler og etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjennom rådgiving og i ulike publikasjoner.

Som rådgiver hos oss vil du få en spennende og aktiv arbeidsdag med mange ulike utfordringer.

Vi søker etter en rådgiver/fagkoordinator i 100 % stilling.

Landbruksfaglig kompetanse vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. bestå av:

 • Økonomisk rådgiving ved hjelp av NLR produkter til bønder og gartnere
 • Investeringsstrategi
 • Holde kurs
 • Følge opp medlemmene gjennom telefon, epost og gårdsbesøk
 • Skriftlig formidling gjennom fagartikler, nyhetsbrev, facebook mm
 • Utvikle Økonomisk rådgiving til å bli et viktig produkt hos NLR Viken

Vi ønsker at den som søker:

 • Har relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • Har god økonomisk forståelse
 • Har en utpreget evne til å snakke med mennesker
 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Er nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Disponerer egen bil

Vi tilbyr:

 • En selvstendig stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Eget opplæringsprogram
 • Deltakelse på NLR Rådgiverskolen
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Stillingen rapporterer til daglig leder

Tiltredelse: 1. september 2023, eller etter avtale

Arbeidssted: Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke

Søknadsfrist: 6. august 2023

Skriftlig søknad og CV sendes på e-post til viken@nlr.no stilet til Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke, merket «Økonomirådgiver».

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med daglig leder Kjetil Gran Bergsholm, tlf. 951 23 637, eller daglig leder Tor Anton Guren, NLR Øst, tlf. 481 63 090.