Under våronn og såing er det mye håp og glede. Da er det fint å være bonde. Håpet visnet raskt bort i år med forsommertørken som varte til regnværet kom og ikke sluttet. Nå har mange høstet kornet. Mye av det har blitt avvist på møllene. Flere steder står kornet fortsatt på jordene. Det er ikke enkelt å finne en dag da det gir mening å kjøre skurtreskeren ut i åkeren.

Når arbeidspresset er stort, mye må gjøres og dagene blir kortere, er det ekstra viktig med god søvn, mat og korte hvilepauser innimellom. Kroppen trenger det for å kunne arbeide effektivt og trygt, være konsentrert og opplagt for å finne kreative løsninger.

Situasjonen kan også kreve at du må ta vanskelige valg f.eks. om det lønner seg å reparere høsteredskap nå, om jordet tåler å bli kjørt på med tungt kjøretøy eller om den gamle korntørken burde tas i bruk i år. Da er det ekstra viktig å ha riktig kunnskap, mange generasjoners erfaring og et nøkternt sinn.

Men hva hjelper når sjela har det vont fordi en ikke orker å sitte på den gamle skurtreskeren eller den nye som ikke er betalt enda, for å høste det som helst skulle ha blitt til matkorn? Eller fordi en rett og slett ikke vet når og hvordan man skal få gjort det. Da hjelper det å gå til noen som har det enda verre og hjelpe han eller henne. Noen kaller det for “karmic management”, andre sier at når du setter poteter, høster du poteter. Du får tilbake det du sår – på åkeren og ellers. Det er en naturlov. Jeg er fullstendig klar over at det ikke er så enkelt å omsette det i handling. Eller? Eller vet du noen som kunne trenge din hjelp? Kanskje er du ferdig med innhøstingen og kan hjelpe noen med å berge det som kan høstes i år? Du føler kanskje ikke lyst til å gå på høsttakkefest i år, men å dele tanker eller være sammen med noen som er i samme situasjon, er alltid godt.

Les gjerne mer her:

Kunnskap i ryggen, is i magen og en god gammeldags… | NLR Viken
Hvordan tåler du økte kostnader? | NLR Viken

Silke Hansen, HMS-rådgiver, mob. 90 57 52 53