NLR Østafjells og NLR Viken holder en serie med 3 korte webinarer om presisjonsjordbruk.

Tirsdag 21.nov

Kl. 19.00-20.00

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg orienterer om :

 • GPS – sporfølging og autostyring
 • Seksjonskontroll
 • Mekanisering; man kan ettermontere mye på gammelt utstyr

Møtelenke

Torsdag 23.nov

Kl. 19.00-20.00

Hans Andre Tandberg orienterer om:  

 • Kantgjødsling
 • Atfarm/Cropsat
 • Skifteplan Mobil
 • Jordprøver/presisjonskalking

Møtelenke

Tirsdag 28.nov

Kl. 19.00-20.00

Hans Wilhelm Wedel Jarlsberg orienterer om:

 • Bevisst kjøremønster
 • Faste kjørespor
 • Minst mulig kjøring – hvorfor gjør man det man gjør?
 • Litt om jordpakking

Møtelenke

Webinarene er en del av en større møteserie om gjødsling, økonomi, klima og miljø, med støtte fra Viken- og Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkeskommuner sammen