Samlinger i løpet av vekstsesongen legges til deltagerens gård, hvor vi gjennomfører praktiske oppgaver, befarer eng og beite og diskuterer strategi og aktuelle tiltak. Samlingene skal være diskusjonsbasert og ikke foredragsbasert. Det er viktig at deltagerne aktivt deler erfaringer og opplevelser inn i diskusjonen.

Prøv gjerne å få med andre du tror kan ha nytte/glede av dette. Vi deler opp gruppene ut fra interesse og drift om ønskelig, f.eks hvis det ønskes en egen gruppe for ammeku/kjøttproduksjon, eller etter geografi.

Aktuelle temaer for grupperåd

  • Gjødslingsstrategi
  • Frøblandinger
  • Kalking
  • Etablering av eng og beiter
  • Reparasjonssåing av eng/beiter
  • Ugrasbekjempelse
  • Vekstskifte
  • Beslutningsverktøy for slåttetidspunkt
  • Fôranalyser

Gjennomføring
Vi samles 5-6 ganger i løpet av sesongen, og en gang etter sesong for å diskutere fôranalyser. Ca. 1,5-2,5 timer per gang og med 7-10 deltagere per gruppe.
Tilbudet gjelder kun for medlemmer i NLR.
Pris per person; 2.500 kr.

Påmelding dyrkingsgruppe

Ta kontakt for spørsmål!