Bli med på faglige, sosiale samlinger sammen med kollegaer og rådgivere. Dyrkingsgruppen er grupperådgivning der erfatinger utveksles, du får rådgiving, og blir en del av et miljøskapende fellesskap. Det er faste grupper som samles ute i åkeren på deltakernes åkre i løpet av vekstsesongen.

Tema som diskuteres i gruppene varierer gjennom sesongen, og kan være både spontane og planlagte. Som deltaker har du stor mulighet til å forme samlingene. Tema som ofte diskuteres er:

 • Planlegging av vekstsesong
 • Sortsvalg
 • Ugress, skadedyr, plantesykdommer, bekjempelsesstrategier
 • Gjødslingsstrategi
 • Jord og jordhelse
 • Klima- og miljøspørsmål
 • Oppsummering av vekstsesongen

I fellesskap jobber vi for at du som produsent skal:

 • Øke gjennomsnittsavlinger
 • Forbedre lønnsomheten i kornproduksjon
 • Øke interesse, motivasjon for faget og øke yrkesstolthet
 • Bygge et godt kollegialt nettverk

Påmelding til dyrkingsgruppe korn/økologisk korn

Meld deg inn i en dyrkingsgruppe med fokus på korn

I dag har vi flere dyrkingsgrupper med tema kornproduksjon i Vestfold, og en gruppe med tema økologisk kornproduksjon.

Dyrkingsgruppene er fordelt geografisk eller etter interesse/produksjon. I de fleste grupper inngår korn, oljevekster, åkerbønner og frøproduksjon. I den mest aktive delen av sesongen møtes gruppene ukentlig. Samlingene varer i 1-2 timer. Alle grupper samles på dagtid.

For å få til gode diskusjoner ønsker vi ikke for mange deltakere i gruppene. De største er på rundt 15. deltakere. Vi plasserer deg i en eksisterende gruppe, men kan ikke love at det blir kort reisevei. Dersom det blir mange påmeldte kan det opprettes nye grupper.

Kjenner du flere som kunne tenke seg å være med i en dyrkingsgruppe? Meld dere gjerne på sammen som en gruppe. Det må være minst 6 deltakere for å danne en ny gruppe.

I 2022 er prisen pr. bruk for deltagelse i dyrkingsgruppe:

 • Korn 2500,-
 • Økologisk korn: 1000,-Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!