Matjord og næringsstoffer er to av våre mest verdifulle ressurser for matproduksjon i Norge, og som vi har ansvaret for å ta vare på. I de siste årene har vi økt vår kunnskap om hvor mye jord og næringsstoffer som går tapt i vassdragene ved bruk av avanserte modeller og vannprøvetaking. I tillegg vet vi mye mer om effekten av smarte tiltak som kan hjelpe oss å ta vare på matjorda, bedre jordkvaliteten, og som i tillegg kan være økonomisk lønnsomme.

Landbrukskontorene i gamle Vestfold inviterer til informasjonsmøter i samarbeid med lokale bondelag. Denne møteserien vil handle om arealene øst for Vestfoldraet og Aulivassdraget. Vi vil informere om:

  1. Hva sier vannprøvene fra bekkene i området? – Vannområdekoordinator.
  2. Hvordan holde jorda og næringsstoffene på jordet – NLR Viken.
  3. Hva kan jeg få tilskudd til? Konkrete eksempler – Landbrukskontoret.
  4. Gjennomføring av tiltak i de siste årene og planer frem til 2027. Kommer det nye regler? – Vannområdekoordinator.

Påmelding

Det vil bli servert kaffe og noe godt å bite i. Vi ber dermed om at du melder deg på senest 2 dager før møtet ved å enten:

Vel møtt!

Når og hvor?

Område

Kommuner

Når

Hvor

Brunlanes

Larvik

Tirsdag 1. mars

Kl. 18:30

Brunvall Gård

Byfjorden, Slagen

og Færder

Tønsberg og Færder

Onsdag 2. mars

Kl. 19:00

Tønsberg og

Færder bibliotek

Hasle- Unneberg-

Rove- og Vårnesvassdraget.

Sandefjord

Torsdag 3. mars

Kl. 19:00

Gjennestad

videregående skole

Borrevannet og

Åsgårdstrand

Horten og Tønsberg

Mandag 7. mars

Kl. 19:00

Horten rådhus

Revovannet, Storelva,

Bjune- og Undrumsdal

Holmestrand og Tønsberg

Mandag 14. mars

K. 19:00

Kommunehuset

på Revetal

Vivestad og

Merkedamselva

Tønsberg og Sandefjord

Torsdag 17. mars

Kl. 19:00

Landbrukskontoret

i Andebu

Viksfjord

Larvik

Onsdag 23. mars

Kl. 18:30

Bøndenes Hus,

Tjodalyng

Istre- og

Virikvassdraget

Larvik og Sandefjord

Mandag 28. mars

Kl.18:30

Furu egg,

Furustad

Kart over områder som møtene vil handle om:

Vannomrader