Det som står om høstpløying og hva som skal gjelde for Vestfold og Telemark fra 2023 har skapt uro blant gårdbrukere. Artikkelen om høstpløying inneholder feilopplysninger, og kan bidra til misforståelser.

Her kan du lese litt fakta fra Statsforvalteren.