Det importeres mye råvarer til produksjon av kraftfôr i Norge, og det er mangel på proteinråvarer med aminosyresammensetning som dekker behovet til enmaga dyr.

NIBIO som prosjektleder, sammen med Norsk senter for økologisk landbruk, Ruralis, Norsk landbruksrådgiving Viken og Felleskjøpet fôrutvikling er nå i startgropa på et treårig prosjekt med mål om å fremskaffe og formidle kunnskap om norsk produksjon av økologisk fôr som vil bidra til å sikre proteinforsyningen i økologisk svinehold i henhold til nytt økologiregelverk. Regelverket vil omfatte krav om at minst 30% av fôrråvarene skal være produsert i Norge eller naboland. Prosjektet heter «Norskprodusert økologisk fôrprotein til svin» med forkortelsen NØFF, og er finansiert av Landbruksdirektoratet.

I prosjektet skal det jobbes med dyrkingsteknikk på høstoljevekster, prosessering av bladprotein fra kløvergrasblandinger, beregne fôrrasjoner med 30% eller 100 % norskproduserte råvarer, se på lønnsomhet ved produksjon av proteinfôr og slaktesvin, og se på utfordringer og muligheter i verdikjeden ved tilpasning til nytt regelverk.

Framover vil det bli formidla kunnskap via veiledningsvideoer, fagdager og skriftlig materiell, så det oppfordres til å følge med for ny kunnskap.