Den 22. november kl. 11-12 arrangers teamsmøtet "Hvordan lykkes med soner for pollinerende insekter?". På møtet ønsker vi å dele erfaringer om pollinatorsonene, og det tilhørende RMP-tiltaket. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vil delta på møtet, og vi håper innspill på møtet eller gjennom spørreundersøkelsen kan bidra til at tiltaket for pollinerende insekt tas i bruk. Alle bidrag og innspill er av interesse! Alt fra gode råd, erfaringer med anlegg og stell av sonene, eller konkrete tips til RMP-tilskuddet.

Del dine erfaringer i spørreundersøkelsen

I denne korte spørreundersøkelsen samler vi inn erfaringene fra deg som har anlagt soner for pollinerende insekter. Undersøkelsen består av 12 spørsmål og tar mindre enn 5 min å gjennomføre. Takk for alle bidrag!

Spørreundersøkelse om soner for pollinerende insekter