NIBIO med sin avdeling på Ullensvang i Hardanger stilte med flere av foredragsholderne. De skal ha ros for mange forsøk og stor bredde i utprøvingsarbeidet de siste årene. I mange tilfeller er tiltakene greie og konkretet som håndtering av frukttrekreft. Andre ganger er det verre å gi gode råd som i mangel på gode plantevernstrategier mot skadedyret blodlus i eple. Mange av utfordringene vi strir med innen fruktdyrking er gamle, men med en stadig krympende plantevernverktøykasse blir det mye viktigere å gjøre rett tiltak til rett tid. Det er også viktig å vurdere hva som er den største skadegjøreren når samme plantevernmidlet ikke kan brukes mer enn en eller to ganger i samme sesong. NLR ved Anne Kraggerud arbeider daglig med disse problemstillingene opp mot produsentene av plantevernmiddel og godkjenningsorganet i Mattilsynet.

Feromonforvirring av skadedyr er et ikke-kjemisk tiltak som er under utprøving. Tiltaket går ut på å henge ut luktstoff i feltene. Disse luktstoffene lukter som hunnene av skadedyret og når et område blir dynket av denne kjønnslukten, greier ikke makene å finne hverandre. Når makene ikke finner hverandre, uteblir parring og egglegging. Larvene som normalt gjør skade i frukthagen vil da naturligvis ikke finnes og skaden i feltene blir kraftig redusert. Du kan lese mer om forsøket her.

Feromonforvirring Kontrollfelle i Santana Gaute Myren
Kontrollfelle i eplesorten ‘Santana’ fra forsøket med feromonforvirring. Foto: Gaute Myren

RIMpro er et viktig beslutningstiltak for epledyrkerne. Programmet går ut på å sette kunnskap og klimadata sammen i for å forutse når et angrep kommer av sykdom eller skadedyr kommer. I dag brukes dette til epleskurv og epleviklerbekjemping i Norge. RIMpro ble tidligere eid av Biofruit advice i Nederland, men er nå solgt til et fransk selskap. Meldinger fra selskapet tyder på at verktøyet fremdeles blir tilgjengelig på samme måte som før i sesongen 2021. Oversikten finner man som tidligere på VIPS Landbruk.

Vi i programkomiteen er fornøyde med gjennomføringen av seminaret. Vi kom oss igjennom et langt program på Microsoft Teams uten store tekniske problemer, foredragsholderne stilte med gode foredrag og deltakerne var aktive med spørsmålstilling i chatten. Likevel skal det bli fint den dagen vi trygt kan møtes igjen i en konferansesal. Vi håper deltakerne som var med på seminaret nå har fått en god dose faglig påfyll - lykke til med den kommende vekstsesongen!