Kurset startet 16. september 2020, og vi startet første kurskveld med en gjennomgang av generelle temaer som er viktige å kjenne til før en bestemmer seg for å starte med økologisk dyrking. Temaer som jord og klima, regelverk, marked, vanningsbehov, arbeidsbehov, gjødsling og planteverntiltak ble tatt opp i introduksjonskurset. Det ble også gitt en smakebit om de enkelte kulturene. På de neste kursdagene gikk vi grundig inn i produksjonen av enkeltkulturene.

Målgruppa er nye økodyrkere, men er du allerede i gang kan det likevel hende at du lærer noe nytt.

Opptak og presentasjoner

16. september: Introduksjonskurs bær (opptak), presentasjon (PDF)

23. september: Jordbær (opptak), presentasjon (PDF)

14. oktober: Bringebær (opptak), presentasjon del 1, presentasjon del 2, bringebærsorter (PDF)

21. oktober: Ribes (solbær, rips og stikkelsbær) (opptak), presentasjon (PDF)

28. oktober: Introduksjonskurs frukt (opptak), presentasjon frukt, presentasjon ugras (PDF)

4. november: Kjernefrukt (eple og pære) (opptak), presentasjon (PDF)

18. november: Steinfrukt (Plomme og kirsebær) (opptak), presentasjon plommer, presentasjon kirsebær (PDF)

25. november: Tindved og andre alternative vekster (opptak), presentasjon (PDF)

Okowebinar
(Foto: Jan Karstein Henriksen, Marianne Bøthun og Sigrid Mogan)