Kva er marknadshage? Dette spør me rådgjevar Gunnlaug Røthe frå NLR Vest og Anders Flatlandsmo om. Anders fortel også om korleis han driv marknadshage på heimgarden i Voss Herad.