Tema for energidagen er "Alternative energikilder for bolig, driftsbygning landbruk og små industribygg".

Program:

  • Kl. 12.00-12.20 Marin Sollie: Hvordan fungerer energimarkedet?
  • Kl. 12.20-12.50: Maren Grøthe: Hva gjør Bionova - grønn satsning?
  • Kl. 12.55-13.15: Hargassner v/ Stig Rune Ofstad: Bioenergi, fremtidsrettet oppvarming med flisfyring og pelletskjele

Pause

  • Kl. 13.45-1405: Kraftlaget Rise Elektro1 v/Bjørn Rise: HVordan optimalisere solenergi på eget tak?
  • Kl. 14.35-14.50: Per Arne Borten: Bioenergi på en aktiv gård
  • Kl. 14.50-15.00: Martin Sollie: Avslutning


Fra kl. 15:00 kan du kjøpe rømmegrøt med spekemat fra Øyaprodusert gris, samt ta turen til utstillingsområdet:

Energidagen2