Tillatelsen gjelder bruk i perioden 11. juni 2021 til 9. oktober 2021. Det gis tillatelse til å importere Gozai i forkant av denne perioden. Etter at dispensasjonsperioden er over vil det ikke lenger være tillatt å bruke eller oppbevare Gozai.

I dispensasjonen ligger det maksimum 2 ganger behandling med maksdose 80 ml per behandling. Behandlingsfristen er 14 dager. Gozai kan brukes etter risknusing. Norsk Landbruksrådgiving er i gang med å utarbeide en tilleggsetikett som baserer seg på kravene i vedtaket.

Gozai består av det virksomme stoffet pyraflufen-etyl og fyllstoffer. Gozai er plassert i avgiftsklasse 2.

Bakgrunn for søknad om dispensasjon for bruk av Gozai til nedvisning av potetris

2020 var den første sesongen på over en mannsalder hvor man ikke kunne benytte Reglone for å visne ned potetriset. Til nedvisning av potetris ble Spotlight Plus godkjent for vekstsesongen 2020. Forsøk fra 2019 og 2020 viser derimot at Spotlight Plus alene ikke er tilstrekkelig for å oppnå fullstendig dødt ris i sene sorter i store deler av landet. Spotlight Plus er ikke tillatt å bruke etter risknusing.

For å unngå smitte av tørråte på knollene er det viktig at potetriset er dødt før innhøsting. Tørråte på knollene kan raskt føre til råteutvikling på lageret, og at kan føre til at potetene ikke blir omsatt.

NIBIO Plantehelse støttet søknaden om dispensasjon.