Markdag med kalmoll sproyting med fluoriserende stoff Gerd Guren

Plantevernmidler i grønnsaksproduksjonen - endringer 2021

Plantevernmidler kommer og går. Hvert år gjennomfører NLR plantevernmøter innen de ulike landbruksproduksjonene for å få en oversikt over hvilke endringer som forventes de neste årene. For grønnsaker er det nettopp avholdt slike møter. Kortfattet oversikt over aktuelle endringer finner du under.
NLR Viken
IMG 2291

Kursserie om økologisk frukt og bær

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) arrangerte høsten 2020 en nettbasert kursserie om økologisk frukt- og bærdyrking. Her kan du se opptak fra alle kurskveldene.
NLR Vest SA
NLR Viken
NLR Agder
1 2 3 4 5