Nedfelling av husdyrgjodsel JIO

Ta prøve av husdyrgjødsla

Næringsinnholdet i husdyrgjødsel varierer med dyreslag, fôrmiddel, mengde strø, vanninnblanding og lagringsmåte. For en optimal disponering og bruk av husdyrgjødsla er det viktig å vite næringsinnholdet i gjødsla du sprer.
NLR
IMG 1989

Når skal graset slås?

Bli med på webinar og lær mer om hva som bestemmer slåttetidspunkt og grovfôrkvalitet.
NLR Viken
1 2 3 4 5