IMG 1555

Vil du være med i dyrkingsgruppe på grovfôr?

Vi ønsker å starte opp med flere dyrkingsgrupper i grovfôrproduksjon, vil du være med? En dyrkingsgruppe/grupperåd er en god arena for erfaringsutveksling, aktiv diskusjon og felles problemløsing.
NLR Viken
IMG 1989

Når skal graset slås?

Bli med på webinar og lær mer om hva som bestemmer slåttetidspunkt og grovfôrkvalitet.
NLR Viken
Fugler i juleneket. Foto: John Ingar Øverland

Julemøte 7. desember blir på teams

Årets julemøte blir på teams, med oppsummering resultater fra vekstsesongen i korn, oljevekster, åkerbønner med mer.
NLR Viken
1 2 3 4