Kom mai du skjønne, milde. Gjør jordet atter grønt. Man kan bli fristet til å skrive om kjente vers når vårsola stikker i, og en ny sesong er i gang. Og nettopp dette er tema for denne utgaven av Grønt i fokus. Vi har løftet blikket, tenkt stort og tar for oss fotosyntesen. Intet mindre.

Denne unike prosessen der solas energi blir omdannet til energi for både planter, dyr og folk, er også motoren i landbruket. Som fotosynteseforvaltere er bønder helt prisgitt denne prosessen. Det er sjølve faget! Artiklene i denne utgaven av Grønt i fokus handler på en eller flere måter om hvordan man kan utnytte fotosyntesen best mulig.

Ikke alle plantedeler vil ha eller tåler like mye lys. Poteter kan som kjent bli grønne når de utsettes for sollys. En av våre potetrådgivere har skrevet en dyptgående artikkel om hvordan man kan unngå for stor andel grønne poteter.

Videre ser vi på hvordan man bør legge opp tørråtestrategien denne sesongen, og ikke minst hvordan man legger opp et vekstavslutningsløp. Som kjent er nå Reglene en saga blått, og vi har måttet finne andre midler og andre metoder. NLR har jobbet med dette temaet et par år, og kan her presentere forsøksresultater som kan være veiledende for din dyrking.

Også innen grovfôr handler det om å utnytte fotosyntesen best mulig. NLR er nå i på trappene med et nytt rådgivingsprodukt. Denne gangen er i det samarbeid med rådgivere i TINE. Med utgangspunkt i dyra og produksjonsnivået, setter TINE-rådgiveren opp ei bestillingsliste, som NLR-rådgiveren skal omsette til praktiske engdyrkingsråd for bonden. På den måten skal dyra få det fôret de trenger. Les mer om NLR Fôrplanlegging, og ei samdrift som er med i pilotprosjektet.

Avslutningsvis må det sies noen ord om den nye spalten vi har lagt til i bladet. Grønt i fokus Junior er innhold for den kommende generasjon fotosynteseforvaltere. Inviter den yngre garde til å ta del i kunnskapen.

Vi ønsker alle leseren en god vekstsesong, med passe varme, passe nedbør og passe utfordringer.

GRØNT I FOKUS