Jan Balseth er ansatt som bygningsplanlegger i NLR Nord Norge. Kontorsted er Tjøtta, men kommer til å jobbe mye på hjemmekontor i Sandnessjøen.

Jan har jobbet med salg av innendørsmekanisering og utarbeidelse av tegninger i mange år i Nordland og tidvis Nord-Trøndelag. Arbeidsområdet i NLR NN blir i all hovedsak Nordland med fokus fra Bodø og sørover.
- Jeg ser frem til å jobbe i et team med bygningsplanleggere og økonomirådgivere i NLR, til det beste for den Nordnorske bonden, sier Jan. Jan er gift og bor i Sandnessjøen, er far til tre voksne barn og har tre barnebarn. Han har også hund og bruker minst en uke i året på jakt etter skogens konge.

Tilbud i NLR Nord Norge

I NLR Nord Norge gir det tette samarbeidet mellom bygningsrådgivere og økonomirådgivere et godt grunnlag for å fatte beslutninger om veien videre for din gårdsdrift. Rådgivningen skjer i tett samspill med deg og fagfolk innen andre relevante felt.

Vårt tilbud innen bygningsrådgivning omfatter: forprosjektering m/kostnadskalkyle, prosjektledelse, byggeledelse, tilbudskonkurranser og entreprenøravtaler for alle fag, byggesøknader, arbeidstegninger for byggfaget, tilstandsvurdering av eksisterende bygninger.


Bygningsrådgivningen vår er tilgjengelig for medlemmer og ikke-medlemmer.

Mer info om tilbudet fra NLR Nord Norge


Kontakt Jan Balseth på: tlf 468 89 022, e-post: jan.balseth@nlr.no

NLR Nord Norge ønsker Jan velkommen med på laget!

Jan Balseth Foto Privat
NLR Nord Norge er glade for å ha Jan Balseth med på laget.