Som nystartet bonde vil de fleste føle at det er mye man ikke har kunnskap om. Men rundt deg som bonde er det alltid en bonde som har holdt på i mange år og som innehar mye kunnskap gjennom egne erfaringer som du kan dra nytte av. Kunnskapsoverføring fra bonde til bonde vil foregår mellom to likeverdige parter. Synnes dette interessant da kan mentorordning være en mulighet som du kan benytte deg av.

Mer info om mentorordningen finnes på nlr.no/mentor

Ny bonde

Som ny bonde vil de fleste føle at det er mange spørsmål knyttet til den daglige drifta. Hvordan kan ting gjøres? Hvilken erfaring har andre gårdbrukere? Gjennom mentorordningen kan du gjøre avtale med en erfaren gårdbruker som du kan bruke gjennom året og lære av. Kanskje hadde han de samme spørsmålene som ny bonde, men nå har han kanskje et svar.

Har du en gårdbruker du gjerne vil ha som mentor så spør om vedkommende vil være din mentor. Du kan benytte deg av mentoren sin tid uten at dette koster deg noe. Mentoren for godtgjøring for å stille. Dette gjør det letter å sette av tid.

Høres dette ut som noe for deg?

Trykk her for å meld deg på som ny bonde!

Mentor

Gjennom sitt daglige virke som bonde høster man erfaring som vil være nyttige for nye gårdbrukere å benytte seg av. Gjennom mentorordningen kan du delene denne erfaringen med nye gårdbrukere. Ved å gjøre avtale som mentor vil du får en forpliktende avtale med en ny bonde. Tiden du bruker vil bli godtgjort og gjennom denne ordningen vil man sikre avtale som avklarer hva den nye bonden og mentor kan forvente.

Er du bonde som kan tenke deg å være mentor?

Trykk her for å melde deg på som mentor!

Er mentorordningen interessant for deg så meld deg på innen 1 desember.