Samlingen finner sted på Thon Partner Hotel Victoria Hamar, med et spennende fagprogram på dag 1, og gårds -og pakkeribesøk på dag 2. Foredragsholdere fra NIBIO, LOG, NORGRO og NLR vil informerer om kostnadsutvikling i løkproduksjonen, om energikostnader, plantevern inkludert soppsjukdommer i løk med vekt på fusarium med mer. Det vil også bli en oppdatering om prosjektet Mer Norsk Løk. Etter fagprogrammet på dag 1, avholdes årsmøte for Norsk Løkdyrkerforening.

Program og påmelding

Påmeldingsfrist er 24. januar 2023.

Velkommen!

Lok