Ordningen er aktuell for jordbruksforetak som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og foretak som produserer en eller flere av følgende produksjoner i veksthus: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg.

Les mer på Landbruksdirektoratets hjemmeside og søk om støtte.