En spørreundersøkelse gjennomført blant 311 reindriftsutøvere i 2020, viser at mange har opplevd ulykke med personskade i sin arbeidshverdag, skriver ruralis.no.

I likhet med andre primærnæringer, som fiske og landbruk, har reindrifta relativt høye ulykkestall, viser undersøkelsen fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell Foto Siri Josefine Mo
HMS-rådgiverne Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell i NLR har vært ansvarlig for innsamling av data og analyse, og har bidratt til å skrive rapporten. (Foto: Siri Josefine Mo)

– 43 prosent av de som deltok i undersøkelsen svarer at de en eller flere ganger har vært utsatt for en ulykke med personskade de siste fem årene, og av disse hadde 12 prosent opplevd en ulykke med personskade tre ganger eller flere, forteller Anna Kristine Sokki Bongo, HMS-rådgiver i NLR.

Nesten halvparten av ulykkene skjer i forbindelse med bruk av kjøretøy.

Svarene fra reindriftsutøverne viser at flere faktorer ser ut til å øke sannsynligheten for at en ulykke skal inntreffe. Det kan være værforhold som vekslende føreforhold eller vekslende temperaturer på vinteren, dårlig sikt, lange arbeidsøkter og terrengets beskaffenhet, ifølge Johan Martin Stenfjell, HMS-rådgiver i NLR.

– Vi finner at reindriftutøverne generelt er positivt innstilt til, og engasjert i, helse, miljø og sikkerhet, sier Stenfjell.

Frustrasjon over offentlig forvaltning og arealinngrep

På spørsmål om psykisk stress ble belastninger knyttet til rovvilt, arealinngrep og forvaltningssystemet nevnt hyppigst.

– Frustrasjoner reindriftsutøverne i denne undersøkelsen opplever i dialogen og kontakten med forvaltningssystemet, og spesielt det som handler om rovvilt og arealinngrep, må tas på alvor, sier Brit Logstein fra Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse. Hun mener det må sees på hvordan dialog og samhandling kan forbedres mellom forvaltning og reindriftsutøvere. Ikke minst gjelder det hvordan vi kan øke gjensidig forståelse, kunnskap og tillit.

Brit logstein
Brit Logstein (Foto: Ruralis)

Glad for egen ordning for HMS i reindrift

– Jeg veldig fornøyd med den positive responsen HMS-satsingen har fått fra reindriftsnæringen, sier Halle Arnes, fagkoordinator HMS i NLR og prosjektleder for HMS i reindrift. Han ser store fordeler med at reindrift og landbruk samarbeider og lærer av hverandre. Ett eksempel som er lett å se er sikkerhetsopplegg rundt bruk av ATV.

– En digitalt oppdatert reindriftsnæring er også i front ved å ta i bruk «psykolog i lomma» via løsningen www.overvinne.no. Jeg gleder meg til fortsettelsen på den viktige HMS-satsningen som er startet, sier Arnes.

Halle arnes
Halle Arnes (Foto: Christian Lund)