Genopodden beite
I studio fra venstre: Mari Bjørke, Geno, Stein Jørgensen, NLR Innlandet, Anne Hege Hunsgaar Tajet, Geno og Rasmus Lang-Ree, Geno/Buskap.

Genopodden er tilgjengelig på Genos nettsider og i alle pod-apper.

Beite og beitebruk

Denne episoden av Genopodden handler om beite og hvordan sikre de beste grønne enger for storfe. Gjester er veterinær Anne Hege Hunsgaar Tajet i Geno og rådgiver Stein Jørgensen i NLR Innlandet, som deler sine beste beiteråd

Bonde Hans Ulberg på Sør-Fron forteller om beitebruk med rug og raigras der han har oppnådd fôropptak på hele 580 fôrenheter per dekar.

Jord, grovfôr og beite

Fagkoordinator grovfôr i NLR, Ragnhild Borchsenius, er gjest i denne episoden, sammen med bonde Nora Sandberg