Både Fiskå Mølle og Felleskjøpet melder at de ennå selger gjødsel til fjorårets pris på vedvarende lagerbeholdning, men januarpriser må forventes om svært kort tid, og disse prisene blir høyere enn dagens.

Knapphet på enkelte gjødselslag

Det begynner å bli knapphet på vesentlige gjødselslag, så noe av utfordringa nå er å få tak i gjødsel som passer drifta. Har en større mengder husdyrgjødsel er det ikke bare dyrt å måtte kjøpe fullgjødsel. Det vil også kunne gi et problematisk fôr i og med høye kaliumverdier som kan gi graskrampe/melkefeber. Dersom en likevel gjør dette stiller det i hvert fall krav til fôrprøvetaking og oppfølging med rett fôring og tiltak De som kjøper fullgjødsel og har mye husdyrgjødsel kan vurdere å overlagre husdyrgjødsel til neste år, dersom en har kapasitet eller selge den til bruk som kan anvende husdyrgjødsel.

Reduksjon i gassprisen

Det har i jula vært reduksjon i gassprisen, men det er ikke tegn til prisfall på gjødsla ennå. Det aller meste tyder på at det fortsatt er gunstig å handle på disse prisene framfor å vente til våren, og i hvert fall hva vårgjødslinga angår. Det er jo også ei viss produksjonstid slik at pris på innsatsfaktorene i produksjonen ikke umiddelbart får virkning på salgsprisen. Det er fortsatt ganske mange som ikke har handla gjødsel, og det kan bli stor etterspørsel på et begrensa tilbud gjødselvare nå til våren.
Svein Lysestøl

Gjødsle optimalt

Hovedanbefalingen er at en bør gjødsle optimalt på de areal som gir god avling, og særlig også til høytproduserende husdyr, da en må regne at alternative proteinkilder blir kostbare. NLR Agder vil oppdatere bøndene om tilpassa agronomiske råd i denne situasjonen både individuelt og i møter (ev. digitalt om nødvendig). Vi får veldig mange spørsmål, og vi hjelper folk med å optimalisere gjødslinga i denne situasjonen. Har du spørsmål så, ta kontakt med din rådgiver.

Les også tidligere artikler:

KJØP MINERALGJØDSEL NÅ

BESTILL GJØDSLA FOR 2022 NÅ