Lunsj med fag på tirsdager

05.01.2021 (Oppdatert: 20.01.2021)

Tirsdager ut mars kan du få med deg gratis webinarer i lunsjpausen! Få faglig påfyll fra rådgivere i NLR Viken og gjester fra NIBIO, Graminor og Svensk Raps.

Tirsdager fra januar til mars arrangerer jordbruksteamet i NLR Viken webinarserien «lunsj med fag».  

Webinarserien består av 10 korte foredrag du kan få med deg i løpet av lunsjpausen.

Ingen påmelding, trykk deg inn på møtelenken til det aktuelle møtet når det nærmer seg. Da vil du automatisk bli kobla opp til møtet. Du trenger ikke laste ned et program for å delta, internett-tilgang er nok.

Ellers er det fint om du:
- Beregner god tid, webinaret starter presis kl 11.00
- Sørger for at mikrofon og kamera er avslått under foredraget.

Ta lunsjen på webinar med oss tirsdager kl. 11.00! 

 

 

Presentasjon av webinarene:  

 

12. januar: Hvordan få nytteinsekter til å trives i åkeren? 
med Gunda Thöming, forsker ved NIBIO

Møtelenke: Møtet er ferdig

«Insekter rydder opp i naturen, de er essensielle for biologisk nedbryting. Insekter spiller en nøkkelrolle for planter, både som pollinatorer, frøspredere og som forsvarere mot plantespisende insekter.»

12. januar forteller NIBIO-forsker Gunda Thöming om nytteinsekter, og hvordan man kan legge til rette for at gulløyer og andre nytteinsekter skal trives i åkeren.

Dette har hun forsket på, med et mål om å redusere mengden av skadeinsekter, f.eks. bladlus, uten å bruke sprøytemidler.

Gunda vant nylig formidlingsprisen «Hjernekraftprisen» med bidraget «Tenke nytt. Insekter, planteparfyme og blomstrende åkerkant brukt som verktøy i plantevern for mer biologisk mangfold og mindre gift i landbruksarealene og samtidig bedre matkvalitet». Les hele vinnerbidraget her

 

19. januar: Fangvekster for dummies

Med Silja Valand, Rådgiver i NLR Viken

Møtelenke: Møtet er ferdig. Her finner du presentasjon fra møtet (pdf).

Denne tirsdagen kan du lære det aller viktigste du trenger å vite om fangvekster i korn! Fangvekstekspert og rådgiver i NLR Viken, Silja Valand, gir deg innspill til valg av arter og blandinger, metoder, utstyr og økonomi.

 

26. januar: Problemugress du bør kjenne

Med Hanna Næss Holm, rådgiver i NLR Viken

Møtelenke: Kommer

Flere plantearter øker i utbredelse og blir problemugress for landbruket. Avlingsnedgangen kan bli stor, dersom ikke ugresset oppdages og tiltak settes inn. Å kjenne igjen ugresset er føreste steg. Denne tirsdagen kan du lære å kjenne igjen noen av de viktigste problemugressene.

 

2. februar: Riktig gjødsling til høstraps
Med Albin Gunnarson, agronom i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Interessen for å dyrke høstraps er økende. Høstraps har stort avlingspotensiale, lite problemer med skadedyr og gir god forgrødeeffekt. Denne tirsdagen får vi besøk av den svenske raps-eksperten Albin Gunnarson, agronom i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Albin skal dele sine beste tips og råd om riktig gjødsling til høstraps.

 

9. februar Tørråte - biologi og bekjempelse
Med Siri Abrahamsen, potetrådgiver i NLR Viken

Du vil få en innføring i hvordan soppen spres og hvilke forhold som gir ny spredning/ etablering. Riktig sprøytetidspunkt/ intervaller ved de ulike tørråtemidlene vil også bli snakket om og litt om sprøyteteknikk. Avsluttes med sprøytestrategi i 2021.

 

16. Februar: Tiltak mot erosjon på jordbruksareal

Med Sigrun Kværnø, NIBIO

Avrenning og erosjon fører til at næringsrike jordpartikler kommer ut i vassdragene våre. Det kan føre til overgjødsling og algeoppblomstring, i tillegg til at matjorda gradvis forsvinner. Foredraget tar for seg aktuelle tiltak for å begrense ulike utfordringer med erosjon på jordbruksareal, og ser på tiltaksplanlegging knyttet til erosjonsrisikokart som hjelpemiddel, kombinert med vurdering av lokale forhold.

 

2. mars: Gulrust - kommet for å bli?

Med Ingvild Evju, rådgiver i NLR Viken

Gulrust har nå vært med oss i flere år, og høsten 2020 ble avslutta med flere funn i både høsthvete og rughvete ved innvintring.

Hvordan lever denne soppen, og hva kan vi forvente framover?

 

9. mars: Hvetens historie i Norge
Med Jon Arne Dieseth, hveteforedler hos Graminor

Kjenner du til hvetens historie i Norge? Denne tirsdagen kan du få historien fortalt av Jon Arne Dieseth, som jobber som hveteforedler i Graminor.

Hvete er en av våre viktigste kulturplanter. Norsk hveteproduksjon har gjennomgått en revolusjon i nyere tid. Helt frem til 1950-tallet, ble nesten all mathvete importert. Det ble satt et mål om å utvikle norsk hveteproduksjon. Siden den gang har selvforsyningsgraden økt, og i dag blir størsteparten av mathvete dyrket på norske jorder. Hvordan gikk det til?

 

16. mars: Nematoder 
med John Ingar Øverland, rådgiver i NLR Viken

 

23. mars: Tema Kommer 

 

Program lunsj med fag 2021:

12. januar: Hvordan få nytteinsekter til å trives i åkeren?

19. januar: Fangvekster for dummies

26. januar: Problemugress du bør kjenne

2. februar: Riktig gjødsling til høstraps

9. februar: Tørråte - biologi og bekjempelse

16. februar: Tiltak mot erosjon på jordbruksareal

2. mars: Gulrust - kommet for å bli?

9. mars: Hvetens historie i Norge

16. mars: Nematoder

23. mars: Tema kommer

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.